L O A D I N G
  • Home
  • Kızgın Yağ Kazanı Nasıl Çalışır?
By: admin Mayıs 15, 2018

Daha önceki yazılarımızda bahsedildiği üzere, kızgın yağ kazanlarına üretim yapmak için aşırı yüksek sıcaklıklara gerek duyulan sektörlerde sıkça rastlandığını ifade etmiştik. Peki, bir kızgın yağ kazanı nasıl çalışır hiç merak ettiniz mi? Aslında kızgın yağ kazanının çalışma prensibi ile buhar kazanının çalışma prensibi birbirine benzer. İkisinde de katı, gaz veya fuel-oil tarzı sıvı yakıtlar esas enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Kazanla söz gelimi bir üretim tesisine aktarılmak istenen ısı miktarı yine sirkülasyon pompası aracılığıyla sağlanırken, ısının nakledilmesi buhar kazanında olduğu gibi yakıttan çıkan yüksek sıcaklığa ulaşmış dumanla değil de, ısı transfer yağları vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Emniyetli Bir Kızgın Yağ Kazanı Nasıl Çalışır?

Güvenlik riskinin asgari düzeye indirildiği, emniyetli diye tabir edilebilecek bir kızgın yağ kazanı nasıl çalışır? Her şeyden önce kazanlarda herhangi bir yağ türü değil, sadece ve sadece ısı transfer yağları diye adlandırılan yağlar kullanılmalıdır. Bu yüksek teknolojili kazanlar için özel olarak üretilen bu yağlar kazanınızın verimli bir şekilde çalışmasını temin ederek kazanınızı beklenmedik arızalardan da korumuş olur. Bunun dışında kızgın yağ kazanlarının düzenli aralıklarla yapılacak kontrolleri ihmal edilmemeli ve kızgın yağ kazanlarının bulunduğu yerlerde her an kullanıma hazır olacak şekilde çeşitli yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.

Hatalı Kullanılan Kızgın Yağ Kazanı Nasıl Çalışır?

Alçak basınçlarda yüksek ısı değerlerine ulaşma avantajına sahip olmasından dolayı pek çok endüstri kolunda tercih edilen kızgın yağ kazanları, eğer düzgün çalışmazsa hem işletmeleri büyük zarara sokabilir hem de büyük güvenlik riskleri meydana getirebilir. Bu yüzden hatalı çalışmakta olan bir kızgın yağ kazanı nasıl çalışır sorusu önemlidir. Bu noktada kazan çalışırken oluşan bazı değişiklikler bize ipucu vermektedir. Bunlardan bazıları, kazanın bacasından duman çıkması ve dumanın rengi gibi, yine alevin rengi ve büyüklüğü gibi, sirkülasyon pompasının devre dışı kalması gibi durumlardır.

Leave Comment