Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

Suyun gaz durumuna buhar denilir. Buhar kazanı, basınçlı kapalı bir kabın içerisinde sudan istenilen sıcaklık, basınç ve buhar elde edebilmek için katı, sıvı veya gazın yakılması, elektrik veya nükleer enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elde edilmesidir.  Buhar kazanı çalışma prensibi için seçilen kazan tipinin bilinmesi gerekir. Buhar kazanları temel olarak;

  • Kullanış yerine göre
  • Buhar kazanları kazan basınçlarına göre,
  • Ocağın cinsine göre,
  • Kullanılan yakıt cinsine göre,
  • Konsrüksüyonuna göre,

5 gruba ayırabiliriz. Tabi bunlarda kendi içlerinde gruplara ayrılmaktadır.

Buhar Kazanı ve Çalışma Prensibi

Buhar kazanları için kesinlikle termometre, manometre, su seviye göstergesi, tağdiye cihazı, besleme suyu girişi, preostat,  dip blöf vanası, yüzey blöf vanası, emniyet subabı veya sifonu kontrol ve emniyet için bulunması gerekmektedir. 3 geçişli bir sisteme sahip olan buhar kazanı çalışma prensibi şu şekildedir, ilk geçişte buhar kazanının yanma hücrelerinde boyu daraltılarak uzatılmıştır. Bu hücrede oluşan alev-gaz akımlarıyla ilk adım tamamlanmış olur. 2. Geçişte ise kısa duman boruları yine uzatılmıştır. Bu duman borularına giren duman gazlarının geçişi 2. Adım tamamlanmış olur. 3. Geçişte ise ön duman sandığına gelen duman gazları su kütlesi içerisine yerleştirilmiştir. Duman gazlarının buradan geçmesi ile 3. Adımda tamamlanmış olur. Bu tamamlanma sonucunda ısı transferi gerçekleşir. Duman gazları arka duman arka baca sandığından bacaya geçmesi ile korozyon etkisi ortadan kaldırılmış olur.

Çalışma Prensibi Hakkında;

Buhar kazanı çalışma prensibi yanma enerjisi ile su arasında ısı transferi oluşturması ile belirli bir basınç altında suyun hal değişimin gerçekleşmesidir.  Bu kazanların bazı çekinceleri bulunmaktadır. Dış zarf yırtılması külhan çökmesi gibi durumlarda tahribata sebep olmaktadır.