BUHAR JENERATÖRLERİ

Buharı depo etmeden üretip sisteme gönderen, çok düşük su hacimleri ile çalışan ünitelerdir. Su borulu tipler bir su serpantinine basılan suyun serpantin çevresince ısıtılıp buhar fazına geçirilmesi esasına dayalı çalışır. Buhar jeneratörleri, spiral su borulu, dik su borulu, yatık su borulu veya bunların karışımı şeklinde konstrüksiyonlarda olabilir.

Buhar Jeneratörlerinin Kullanım Alanları

•Buhar jeneratörleri buhar kalitesinde ve ani yük değişimlerinde problem yaşanmayacak ve düşük kaliteli buhar ihtiyacının duyulduğu her yerde.

• Kapalı çevrimli sistemlerde ve çok yüksek işletme basınçlarına kadar (örn. 60 bar)
• 50 ile 2000 kg/h arasında buhar üretimi için;
• Otel, Motel, Çamaşırhane, Kuru temizleme, Beton kürleme tesisleri, Ziraat,Meşrubat, İlaç, Deri, Tekstil, Konfeksiyon, Mandra, Konserve ve Kimya sanayinde ve endüstride, buhar ihtiyacı olan her yerde rahatlıkla buhar üretiminde kullanılır.

BRÜLÖRLER

Brülörün görevi yakıtlarda mevcut olan enerjiden ısı olarak yararlanmasını sağlamaktır.Büyük su hacimli kazanlarda genellikle gaz veya sıvı yakıt kullanılır. Brülörlerede yanma havası sıcakılığı genellikle 5 ◦C ile 40 ◦C arasında olmalıdır. Nedeni ise zararlı madde emisyonu düşük bir yanma gerçekleştirmek ve brülör ömrünün uzun olmasını sağlamak.Ayrıca bu yanma havasında klor ve halojen bileşimli korozif bileşenler bulunmamalıdır.

SIVI YAKITLAR

Sıvı yakıtlar aşağıdaki kategorilere ayrılır: Motorin: Kükürt oranı % 0,2’nin altında, Hu=10256 kcal/kg MJ/kg Fuel-oil No.4 ve No:6 Hu=9875kcal/kg veya 9562 kcal/kg Fuel-oil No.4 veya No.6 için işletme şartları kazan üreticisine sorulmalıdır.Sıvı yakıtın cinsine bağlı olarak çeşitli brülör tipleri mevcutttur. Buna göre brülörler basınç püskürtmeli,buhar basıncı püskürtmeli ve dönel yakıcılı brülölrler olmak üzere üçe ayrılırlar

BASINÇ PÜSKÜRTMELİ BRÜLÖRLER

Burada sıvı yakıt pompa basıncı ile bir meme üzerinden sıvı yakıt dumanı haline püskürtülür.Bu brülör genelde motorin püskürtmekte kullanılır.

Buhar Basınçlı Püskürtmeli Brülörler

Sıvı yakıt yanma başlığına buhardan yararlanarak püskürtülür.Bu yöntem genelde büyük kapasite aralıklarında kullanılır.

Dönel Yakıcılı Brülörler

Burada sıvı yakıt çok hızlı bir şekilde dönen kaplara verilir.Dönme etkisi ve kabın iç yapısının konik şekli sayesinde sıvı yakıt yanma odası yönüne doğru akarak ,santrifüj kuvveti ile yüksek hızda dışarıya çıkan püskütme havası yardımıyla pülverize edilir.Dönel yakıcılı brülörler tercihen fuel-oil No.4 veya No:6 yakılmasında kullanılır.Bu brülörler motorin, sıvı yakıt artıkları,hayvani ve kızarma yağları ile kolza yağı içinde kullanılır.

Sıvı Yakıt Brülörlerin Önemli Parçaları Düsenstok:

Yakıt pompasından basınçlı olarak borular vasıtası ile enjektöre gelen yakıtın püskürme memesinden sisi halinde fışkırmasını sağlayan püskürtme grubudur.

Türbülatör:

Enjektör memesinden püsküren yakıt zerreciklerini fandan gelen hava ile karıştırıp yönlendirerek güçlü bir yanma temin eder.

Brülör memesi:

Enjektörün ucuna talkılan ve belli bir açıda (45⁰ /60⁰ ) ve miktarda yakıtın çıkmasını sağlayan cihaz. Meme kapasitesi GPH (saatte memeden çıkan galon yakıt miktarı) olarak verilir.

Elektrot: Yanma başlangıcında , transformatörden almış olduğu yüksek gerilimle devreye girerek kıvılcım oluşturup ilk yanmayı sağlar.

Alevlik: Aleve yön ve biçim veren kazanın içine giren brülörün önündeki kısım.Brülörün monte edildiği kazan tipine göre alevliğin boyu değişir.Karşı basınçlı kazanlarda genelde uzun alevlikli brülör kullanılır.

Yakıt Pompası: Yakıtın pulvarizasyonu için gerekli basıncı temin eden, hareketini bir kaplinle motordan alan dişli pompadır.Motorin ve ayın yağlar için farklı tipleri mevcutttur.

Magnet Ventil: Aldığı ikaz alarları ile yakıt yolunu açan veya kapayan elektromanyatik vanalardır.

Isıtıcı: Basınçlı kaptır.Pot depodan gelen kalın yakıtın içindeki rezistanlar yardımı ile ısıtarak viskozitenin düşürülmesini sağlar ve böylece yakıtı enjektörden püskütmeye müsait hale getirir.

Termostat: Isıtıcı içindeki yakıtın ısısının sabit tutulması için rezistanlara giden akım devresini açar veya kapar.

Transformatör: Normal şebeke akımını kullanarakelektrotlar ucunda kıvılcım oluşturabilecek yüksek gerilimi temin eder.

Elektrik Motoru: Yakıtın yanması için gerekli olan havayı temin eden fanı ve yakıt pompasını direkt olarak çalıştırır.

Hava Fanı: Yakıtın yanması ve karşı basıncının yenilenmesi için gerekli olan havayı sevk eder.Genelde 500 kg/h kapasiteden daha büyük brülörlerde fan brülör gvdesinden ayrı olarak ihtiyaca karşılık verecek şekilde gövdesinden arı olarak imal edilir.

Servomotor: Hava klapelerinin açılmasına kumanda ederek klapelerin hangi pozisyonda duracağını kademeli/kademesiz olarak tespit eder. Brülör Otomatiği/

Beyin: Brülörün emniyet koşulları içinde yanmasını temin eden ve arıza durumlarında ventillerin, motorun durmasını temin eden elektronik kumanda cihazı.

Fotosel: Alevi görür, yanma teşekkül etmediği zaman brülör otomatğine sinyal vererek brülörün durmasını ve magnet ventillerinin kaanmasını sağlar,kazana yakıtın akmasını önler.

Buhar Kazanı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.