SU BORULU KAZANLAR

Yüksek sıcaklık ve basınçta buhar üretimi için kullanılırlar. Bu tip kazanlarda buharlaşan su küçük çaplı borular içinde, sıcak duman gazları ise borular dışındadır. Kazana taşı (kireçlenme) temizlenmesi zordur. Dolayısıyla besleme suyunun iyi arıtılması gerekir. Avantajları;

• Ocak içinde en sıcak yerde bulunan su küçük miktarlara bölündüğünden emniyet büyük ölçüde artar.
• Borunun patlaması halinde su buhar haline gelip tahliye edilebilir.
• Ani ve büyük yük değişmelerine elverişlidir.
• Çabuk rejime girerler.

BÜYÜK SU HACİMLİ KAZANLAR

Genel olarak bu tip kazanlar, küçük sanayide küçük gemilerde kullanılır. Kazan içindeki boruların dışında buharlaşan su , boruların içinde ise sıcak duman gazları bulunur. Bu tip kazanlar alev borulu, duman borulu ve alev-duman borulu olmak üzere üç tipte incelenebilir.

ALEV BORULU KAZANLAR

Alev borulu kazanlar, ortalarında boydan boya geçen bir veya daha fazla sayıda alev borusu olan silindirik kazanlardır. Yakıt genellikle alev boruları içinde yakılmakla beraber düşük kalorili kömürler kazan dışındaki ocaklarda yakılır. Yanma gazlarına kazan içinde uzunca bir yol izlettirilerek ısıları mümkün olduğu kadar alındıktan sonra bacaya gönderilir. Gazların kazan tesisatındaki her bölümden geçişine çekiş denir. Birinci çekiş gazların alev borusu içindeki geçişi, ikinci çekiş kazanın arka tarafına yerleştirilen kızdırıcı borular arasında geçişidir.

Bazı kazanlarda üçüncü çekiş, alev borusunu terk eden yanma gazlarının kazanın alt yarısının bir tarafından öne, diğer yarısından tekrar geriye geçirilmesi ya da besleme suyu ısıtıcısına (ekonomizer) gönderilmesi şeklinde meydana gelir

Bu kazanların tek alev boruluların16 atü’ye kadar buhar üretebilmekte ve ısıtma yüzeyleri 20- 60 m2 kadar yapılabilmektedir. Birden fazla alev borusu halinde 18-20 atü basınca, 160- 600 m2 ıstma yüzeyine çıkarılabilmektedir.

a) Yatay alev borulu kazanlar

b) Dikey alev borulu kazanlar