Buhar Kazanı Fiyatları

Buhar Kazanı Fiyatları büyüklüklerine ve kullanılan yakıta göre oldukça değişiklik göstermektedir. Büyüklük ve kazan seçimi konusunda bir önceki yazımızda değindik.

Şimdi yakıt tipine göre buhar kazanı fiyatlarını inceleyebiliriz.

Günümüzün buhar kazanlarında kullanılan yakıtları başlıca üç ana bölüme
ayırmak mümkündür:

  1.  Katı yakıtlar,
  2. Sıvı yakıtlar ve
  3.  Gaz yakıtlar.
  4. Bunlara “Fizyon yakıtları” veya “Nükleer yakıtlar da” eklenebilir.

Katı yakıtlar çok nadir olarak bazı gemilerde ve yaygın bir şekilde elektrik enerjisi
üreten ısıl (termik) santrallarda, sıvı yakıtlar iseı inşaat makineleri, otomotif
makineleri ve gemi makineleri ile buhar kazanı için kullanılmaktadır. Buhar kazanı fiyatları açısında en ekonomik yakıtlar katı yakıtlardır. Tabi eğer çevremizden kolayca tedarik edebiliyorsak.

buhar kazanı

Gaz yakıtlar da giderek artan bir biçimde enerji üretmek üzere kullanılmaktadır.
Bu yakıt türü hem termik santrallarda ve hem de ısıtıcı olarak binalar ve endüstri
tesislerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle kara tesisleri ve gemilerde yaygın
bir şekilde, doğal gazla fayraplı kazanlardan üretilen buhar ile yüksek güçlü türbin
tesislerinden yararlanılmakta ve elektrik enerjisi üretilmektedir. Fiyat olarak ikinci sırada gaz yakıtlar yer almaktadır. Buhar kazanı fiyatları göz önünde bulundurulduğunda günümüz koşullarında bir çok OSB bölgesinde doğalgaz bulunmaktadır.

Gemi buhar kazanlarında ise, sıvı veya gaz yakıtlar yakılarak üretilen buharlar,
stim türbinlerinde genişletilmekte ve iş elde edilmektedir. Buhar kazanlarında
özellikle ağır fuel oiller ve bugünün yeni nesil kazanlarında ise doğal gazdan da
yaygın bir şekilde faydalanılmaktadır. Ozellikle kara tesislerinde, elektrik enerjisi
üretmek üzere kullanılan termik santrallarda doğal gazın kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır.

Şimdi oldukça ucuz gibi görünen fuel oil yakıtların sakıncalarına ve bazı görülmeyen maliyetlerine bir göz atalım.

Fuel Oillerin Sakıncaları

Günümüz gemi dizel makineleri, buhar kazanları ve gaz türbinlerinde kullanılan ve
gelecekte de kullanılacak olan ağır yakıtların (fuel oillerin) oluşturdukları sorunlar şu
şekilde sıralanabilir;
1. Depolama ve elleçleme sorunları.
2. Zayıf yanma.
3. Yüksek sıcaklık korrozyonu.
4. Alçak sıcaklık Korrozyonu.
5. Aşındırıcı maddeler.
6. Yakıt bakterileri.

Depolama Sorunları

Ağır yakıtların depolama tanklarında meydana getirdiği sorun, elleçlemede _sorun
oluşturan çamurdur. Çamur miktarının çoğalmasının nedeni “Uyuşmazlıktır”. Ilerde
de açıklanacağı gibi, uyuşmazlık yakıt içinde askıda olan yüksek molekül
ağırlığındaki asfaltenler’den kaynaklanır. Depolama tanklarında veya yakıt
devrelerinde çöken çamur, yakıtın bir bölümünün kullanılmamasına neden olur.
Kullanılan bu yakıt, kazan ocaklarında zayıf veya eksik yanma meydana getirir.
Zayıf yanma sonucu ortaya çıkan en önemli sorun ise, kazanın ısınma yüzeylerinin
kirlenmesidir. Sonuçta ısı transferi zayıflar, kazanın yakıt tüketimi ve yakıt giderleri
önemli miktarda çoğalır

Yüksek Sıcaklık Korrozyonu

Vanadyum, yüksek sıcaklık korrozyonu oluşturan bir yakıt bileşeni Olup, ön işlem
ile yakıttan çıkarılması mümkün olmayan bir elementtir. Vanadyum yanına sırasında
sodyum ve kükürt ile birleşerek, erime noktası en az 53000 olan “Otektik” veya
Kolay eriyen bileşikler” oluşturur. Bu erimiş bileşikler çok paslandırıcı olup, çeliklerin
yüzeyindeki oksit katmanını gidererek korrozyona neden olur.

Alçak Sıcaklık Korrozyonu

Genel olarak kükürt, alçak sıcaklıklarda korrozyon nedenidir. Kazan ocağındaki
yanma olayı sırasında yakıtın yapısındaki kükürt, oksijenle birleşerek kükürt dioksit
ve kükürt trioksiti oluşturur. Kükürt trioksit yanma sırasında, yanma ürünlerindeki su
buharı ile tepkimeye girerek “Gaz sülfürik asiti” meydana getirir. Gaz sülfürik asit
metal yüzeylerin sıcaklığı, çiyleşme noktası olan 16000’nin altına indiği zaman,
yoğuşarak sıvı sülfürik asiti oluşturur.