Buhar Kazanları

Buhar Kazanları aşağıda belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılır ve seçilirler.

Kazan alırken mutlaka aşağıdaki başlıklarda özetlenen özelliklere dikkat etmeliyiz.

Izgara Yüzeyi Yükü

Kömürle fayraplı kazanlarda sözü edilen bir deyim olup, 1 m2 ızgara yüzeyinde 1
saatte yakılan kg türünden yakıt miktarıdır ve [kg(kömür)/m2-saat] birimi ile belirtilir.

Külhan

Alev borulu kazanlarda yakıtın (kömür, fuel oil vb.) yakıldığı bölümdür. Bir taraftan
kazan ön aynasına ve diğer taraftan da cehennemliğe bağlanır. Çoğu zaman kıvrık
saçtan yapılan külhanların, buhar kazanı ön aynası üzerinde bulunan külhan çerçevesi
dışında kalan kısımları su ile çevrilidir. Bunun sonucu olarak, alev borulu kazanların
genel verimleri, su borulu kazanların genel verimlerinden daha büyüktür.

 Ocak

buhar kazanı

Su borulu kazanlarda yakıtın (kömür, fuel oil, doğal gaz vb.) yakıldığı bölüme ocak
adı verilir. Ocaklar; ocakta yakıtın yakılmasıyla oluşan ısının bir bölümünün buhar kazanı
dışına kaçmasını önlemek ve kazan verimini yükseltmek, yanma sonucu oluşan
kızgın gazları, buhar üretme borularına yöneltmek ve tam yanma sağlamak amacıyla,
ocak sıcaklığını belirli bir düzeyde tutmak üzere, ateşe dayanıklı tuğlalardan örülen
duvarlarla çevrilidir.

Ocak Yüklemesi

1 m3 ocak hacmine 1 saatte isabet eden yakıt veya ısı miktarına “Ocak yüklemesi”
denir ve [kg(yakıt)/m3-saat] birimi ile belirtilir.

Buhar Bölgesi

Alev borulu kazanların çap yönünde 1/3’ü ve su borulu kazanlarda ise buhar
dramının %50'sini oluşturan kısımlara “Buhar mahalli” veya “Buhar Bölgesi" adları
verilir. Kazanlarda üretilen yaş buhar bu bölgede toplanır ve iç buhar borusu ve ana
stop vali ve bazen yardımcı stop valf ile buhar makinelerine verilir.

Su Bölgesi

Su borulu kazanlarda, buhar dramının %50'sini ve alev borulu kazanlarda ise 2/3'
ünü oluşturan bölümlere “Su bölgesi" veya “Su mahalli" adı verilir.

Bunların yanı sıra aşağıdaki temel özellikler ihtiyacı belirlerken kullanılırlar.

1. işletmede kullanılacak buharın türü (yaş veya kızgın buhar),

2. Buharın basıncı (at, bar).

3. Buharın sıcaklığı (OC).

4. Buhar Kazanı kapasitesi veya 1 saatte kazandan çekilecek buhar miktarı
(kg/saat, ton/saat).

5. Kazanda kullanılacak yakıtın türü (akaryakıt veya gaz yakıt).

6. Besleme suyunun sıcaklığı (OC).

Kazanın servis ömrü ve güvenliği bakımından bir kerede yapılacak kuruluş
giderleri, hiç bir zaman kazan seçimi için tercih nedeni olmamalıdır. Buhar
basıncının yükselmesi ile kuruluş giderleri doğru orantılıdır. Buhar basıncı
yükseldikçe, kuruluş harcamaları da artar. Ancak, yüksek basınçlı buhar
kullanıldığında, yakıt tüketimi azalacaktır. Dolayısıyla kazanın seçiminde, servis
ömrü içindeki yakıt ekonomisi de dikkate alınarak her iki durum kıyaslanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Buhar jeneratörü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.