Buhar jeneratörü

Buhar kazanı üzerinde bulunan bir tarafında yanma gazları ve diğer tarafında buharlaştırılacak su
veya ısıtılacak buhar ve su bulunan tüm parça veya kısımlarına “Toplam ısıtma
yüzeyi” denir. Bu yüzey buhar jeneratörlerinde düşüktür fakat buhar jeneratörleri daha hızlı buhar üretebilirker.

Bu tanımlamaya göre ısıtma yüzeyi: Buhar üretim, süperhiyter, erhiyter
ve ekonomayzeryüzeylerinin toplamına eşittir. Tüm ısıtma yüzeyi,_yanma gazları
tarafındaki yüzey olarak tanımlanır. Buhar üretme yüzeyleri, tOpIam ısıtma yüzeylerinin
büyük bir bölümü olup, suyun ısıtılıp kaynatıldığı ve buharlaştırıidığı yüzeylerdir. Buhar
üretme yüzeylerini alev ve su boruları, su duvarı boruları, su perdesi boruları ve ocak
tabanına yerleştirilen ve tuğla kaplanmamış su boruları ile radyasyon borularının
yüzeyleri oluşturmaktadır. Buhar Jeneratörü konusunda da tıpku buhar kazanı buhar dramını terkettikten sonra yaş buharın önce kuru ve sonra kızgın buhar durumuna getirildiği üst ısıtıcının ' ısıtma yüzeyine
“Süperhiyter ısıtma yüzeyi” denir.

Toplam ısıtma yüzeyinin bir bölümü olan ve besleme
(fid) suyunun kazana verilmeden önce ısıtıldığı yüzey ise “Eko, ekonomizör veya
ekonomayzer" ısıtma yüzeyidir.

Kazan Verimi

Buhardan elde edilen faydalı ısı miktarının, kazan ocağında tüketilen yakıtın ısı
miktarına oranına “Kazan verimi" adı verilir. Bu verimi etkileyenetkenler :

  1. Kazanın yakıt ile iyi veya kötü beslenmesi ve yönetilmesi,
  2.  Ocak türü,
  3. Kömür yakan kazanlarda ızgara yüzeyinin boyutları,
  4. Baca çekmesi veya draft,
  5. Kazanın türü,
  6. Kazanın yüklenmesi olup, yükleme çoğaldıkça, kazan verimi azalır.

Diğer bir deyişle buhar kazanı verimi, çıktının girdiye oranı olup, yüzde türünden belirtilir.